Welkom bij de
Hunebed Highway Business Club

Kent u dat, zo’n gevoel van trots? Trots op onze regio, op Drenthe. Trots op alles wat we hier creëren, samen voor elkaar weten te boksen en wat we hier kunnen beleven. Trots op dit gebied en de eindeloze mogelijkheden die het biedt. Kortom, trots op ons unieke stukje van het land.

De Hunebed Highway

Sinds een jaar of tien, sinds de overgang van rijksweg naar provinciale weg, is er regelmatig gesproken over het meer leefbaar maken van de N34. Deze gedachtegang ging gepaard met een nieuwe naam, de Hunebed Highway. De reden hiervan was dat de weg de hedendaagse representant is van de oude route die min of meer is ontstaan in de tijd van de hunebedbouwers, meer dan 5000 jaar geleden. Links en rechts van de N34 ligt het merendeel van de hunebedden die we in Nederland vinden.

De Hunebed Highway moet een belevingsweg worden met een (inter-)nationaal karakter. Het moet een weg worden waarvan inwoners een trots gevoel krijgen en bezoekers een vakantiegevoel. Het uitgangspunt van de Hunebed Highway is dat het niet alleen gaat om een verhoogde beleefbaarheid van de N34, maar dat het vooral gaat om de beleefbaarheid van het achterland. Immers, toeristen moeten vooral de afslagen nemen en het gebied in trekken.

Hunebed Highway Business Club

De Hunebed Highway is een metafoor voor het verbinden van mensen, bedrijven en overheden. Het is een letterlijke en figuurlijke route die ons met elkaar verbindt en waarbij er mooie kansen liggen op het gebied van bedrijvigheid.

Het plan om van de N34, die als een rode draad over de Hondsrug loopt, een beleefweg te maken à la Route 66, heeft geresulteerd in verschillende initiatieven waaronder de Hunebed Highway Business Club. Met vereende krachten van ondernemers uit een groot aantal sectoren streeft de Hunebed Highway Business Club ernaar om samen een wezenlijke bijdrage te leveren aan de ambitie om deze regio nog beter op de kaart te zetten. De HHBC is er voor ondernemers, overheden, onderwijs en overige betrokkenen, allen gevestigd in het gebied rondom de N34.

Onze doelen

Van en met elkaar kunnen leren door informatie en ervaringen uit te wisselen

Het vergroten en versterken van ieders netwerk

De herkenbaarheid en vindbaarheid van ondernemers vergroten

Leuke en interessante activiteiten organiseren op basis van onze pijlers: trots, verbinding en bedrijvigheid

Een platform realiseren om uzelf te presenteren

Een platform realiseren richting de overheid en het onderwijs

Het ondernemersklimaat voor bestaande en nieuwe ondernemers aantrekkelijker maken

Ondernemers faciliteren met onze club

Drenthe, en dan met name het gebied rondom de N34, op toeristische en recreatieve wijze promoten. Zowel intern naar de leden als extern naar de buitenwereld.

Verbinding

We zijn bewust niet al te groot, zodat er een echte verbinding onstaat.

Informeel en gezellig

Ontmoet mensen uit de regio. We organiseren circa 5 activiteiten per jaar.

Betaalbaar en toegankelijk

Bedrijven betalen €300,- per jaar. ZZP-ers betalen €150,- per jaar. Prijzen zijn exclusief btw.

Onze leden

Foto van Bert Dijenborgh
Bert Dijenborgh
Eigenaar
Dijenborgh Communicatie
Foto van Geke Hoogstins
Geke Hoogstins
Eigenaar
Atelier Geke Hoogstins
Foto van Harry Talens
Harry Talens
Eigenaar
Hotel Talens

Deze maand uitgelicht:

Viola Mulder van Voilà Advies

Ik ben oprichter en directeur-eigenaar van zowel Voilà Advies (opgericht in 2008) als zusterbedrijf Voilà Support (opgericht in 2021). Voilà Advies is beschikbaar voor advies, interim-management, projectmanagement, training en coaching. Snel en scherp in kaart brengen waar jouw organisatie zich in kan verbeteren (bijvoorbeeld op het gebied van klantbeleving, leiderschap of teamontwikkeling). Daar concrete handvatten voor bieden. En jou en je medewerkers ondersteunen om die handvatten structureel te gebruiken – zodat je blijvende impact ervaart. Voor meer informatie kun je de website www.voila-advies.nl bezoeken.

Het zusterbedrijf, Voilà Support, is opgericht tijdens de coronaperiode. Voilà Advies kon op dat moment haar opdrachten niet uitvoeren door de coronamaatregelen. We waren wel in staat om operationele ondersteuning te bieden – wat we trainen kunnen we immers ook uitvoeren! Dat bleek een gat in de markt! Voilà Support is beschikbaar voor operationele ondersteuning in de horeca, op events, in de facilitaire dienstverlening, in de zorg en op kantoren. We zetten HBO-ers in met een hospitality en/of facilitaire opleiding, die in staat zijn om snel hun plek te vinden in een organisatie, daar meedenken over verbetering van binnenuit én voorbeeldgedrag vertonen. Op de website www.voila-support.nl kun je meer informatie vinden.

Sinds enkele maanden wordt de backoffice van de Hunebed Highway Business Club gerund door Voilà Advies. De fijne samenwerking die Susanna ervaart met het bestuur heeft ervoor gezorgd dat ik donateur ben geworden. Wie weet treffen wij elkaar eens op een bijeenkomst!

Ook een keertje vrijblijvend aansluiten? Stuur dan een mailtje naar info@hhbc.nl

We zijn trots op onze sponsor:

Nieuwsgierig geworden?

Meld u vrijblijvend aan om eens kennis te maken met de Hunebed Highway Business Club tijdens een van onze bijeenkomsten en we nemen snel contact met u op.

Wilt u op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Volg ons dan op LinkedIn.

Donateur worden van Hunebed Highway Business Club?

Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar info@hhbc.nl.